Sehnsucht Pilots - in gesprek met bevlogen idealisten

Studio at Brinker Media

Literatuur


Baldwin, Christina and Ann Linnea. The circle way, a leader in every chair. Oakland CA: Berrett-Koehler Publishers, 2010.

Dijkstra, Pieternel en Eefje Rondeel. Evidence-based coachen. Leiden: Uitgeverij Educatief, 2019.
 

Drake, David B. Narrative coaching, the definitive guide to bringing new stories to life. Petaluma CA: CNC Press, 2018.


Isaacs, William. Dialogue, the art of thinking together. New York: Doubleday, 1999.

Miller, William R. en Stephen Rollnick. Motiverende gespreksvoering. Amsterdam: Boom, 2014.


Palmer, Parker J. A hidden wholeness, the journey toward an undivided life. San Francisco CA: Jossey-Bass, 2004.

Plett, Heather. De kunst van holding space, lessen in liefde, loslaten en leiderschap.  Nijmegen: Uitgeverij Het Noorderlicht, 2021.

Rosenberg, Marshall B. Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat. 2011.

Stroeken, Harry. Kleine psychologie van het gesprek. Amsterdam: Boom, 2014. 

Wat doet jou bewegen, en welke kant wil je op?


Positieve Psychologie (sinds 2000) bevat waardevolle aanknopingspunten voor het cultiveren van een betekenisvol leven en een zinvol bestaan. Positieve Psychologie biedt handvatten en tools met bewezen effect. Je maakt doelbewust een beweging van klacht naar kracht.
Hooptimisten zien de beperkingen die het leven met zich meebrengt als een uitdaging. Hooptimisten staan met beide benen op de grond.
Waar sta jij voor? Sta eens stil bij die vraag om (nog) beter te kunnen bewegen.

Twee soorten hoop

  • De hoop dat iemand anders je problemen oplost, kortom uitgestelde teleurstelling.
  • De hoop die doet leven, de overtuiging dat het beter zal worden en dat je daar zelf invloed op hebt.