Het gesprek als tool voor transformatie

Je ervaringen als signalen van opdracht en bestemming


Je leven leiden betekent je leven vormgeven. In deze gespreksgroep spreken we open en eerlijk over zaken die ons raken. We spreken uit waar we op dit ogenblik mee te maken hebben. Het komt erop aan aandachtig te luisteren naar wat iemand vertelt, en na te gaan wat het voor jezelf betekent. De uitdaging is echte ervaringen en gevoelens te uiten, zonder elkaar te willen beoordelen of verbeteren. Bij bezinning op het eigen verhaal hoort het vinden van een eigen weg. Zonder goedbedoelde adviezen van wie dan ook.
We huldigen het principe van 'Een leider op elke stoel' waarbij gesprekspartners hun eigen aanwezigheid weten te dragen.

Thema's

Mogelijke gespreksonderwerpen: onze dagelijkse praktijk, uitdagingen en beren op de weg, de rollen die we vervullen, de persoon die we zelf zijn, de contacten die we onderhouden -- overwegingen en keuzes. Noem het een oefenruimte voor optimisme, een masterclass authentiek leven, of een mastermind-groep voor hartvolgers en hemelbestormers. Het gaat vooral om de (her)waardering van het persoonlijke.

Hoe het werkt - holding space

  • uitspreken wat momenteel speelt in je leven
  • luisteren naar jezelf en de ander
  • ruimte bewaren - elkaar niet willen redden, adviseren of verbeteren
  • in stilte openstaan voor wat zich aandient
  • bij jezelf zijn en juist daardoor bij je omgeving
  • vertrouwen stellen in wat zich wil ontvouwen


Wat het je oplevert

  • de ervaring van spreken en luisteren vanuit onverdeelde aandacht
  • het inzicht dat ervaringen signalen zijn van opdracht en bestemming
  • het besef dat je groter bent dan wat je bezighoudt
  • drijfveren bundelen en stroomlijnen


Voor wie

Deze groep biedt ruimte aan mensen die ieder op hun eigen manier willen bijdragen aan een mooiere wereld.  De cyclus bestaat uit 5 bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers, met de mogelijkheid van een vervolg.
Na aanmelding nemen we contact met je op voor een kort intakegesprek. In het intakegesprek gaan we dieper in op jouw behoeften. Na dit gesprek zou kunnen blijken dat de groep niet aansluit bij je verwachtingen.
 
Mijn ervaring met dynamische gespreksvoering: gespreksleider zelfbezinning (Centrum voor Zelfbezinning | LevenXL), socratisch gespreksleider (Vereniging voor Filosofische Praktijk) en talkingstick dialoogfacilitator (Chief Phil Lane Jr.) – Willem Jan van den Brink
 
Activiteit: De Tao van het gesprek - gesprekscyclus, studie- en ontwikkelgroep
Organisatie: Gespreksvoerders.NL
Locatie: Amersfoort
Data:  nader te bepalen

Deze gesprekscyclus is vooralsnog een non-profit initiatief met een ideële doelstelling: de verbetering van het gesprek. Voor deelname geldt een welzijnstarief.

Disclaimer. ‘De Tao van het gesprek’ is een activiteit zonder speciale veranderclaims. We staan open voor elkaars ervaringen en creëren daarmee ruimte voor nieuwe inzichten.

Wijzigingen voorbehouden

juli 2023